top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Den nye stopp-planen

Utsetter, reduserer antall jobber, reduserer antall tilreisende.

– Nå går vi med kritisk blikk gjennom alle vedlikeholdsjobbene som normalt skal gjøres. Så er vi kanskje villig til å ta litt mer driftsrisiko, ved at vi skyver ut en god del av jobbene til senere, bekrefter fabrikksjef Øyvind Jenssen hos Yara Glomfjord. – For nei, vi kan ikke se for oss at alt er tilbake ved det normale i september. Det blir en annerledes stans i år.


Slike bilder fra åpningen av revisjonsstansen…..er ikke innafor i 2020. I år får de en rekke korona-hensyn å ta.

Et fornuftig nivå

Revisjonsstansen. Den stille forsommer-uken i Glomfjord der Yara stopper sin 24/7-produksjon av mineralgjødsel. Men også svært travle dager, der egne ansatte, en rekke innleide firmaer og flere titalls tilreisende bidrar i den årlige vedlikeholdsstoppen. Tidligere i koronavinter kom nyheten om at stansen flyttes til uke 37 og 38, i september.

– Men det er ikke nok å utsette den. Situasjonen er annerledes i år, og da reduserer vi omfanget av revisjonsstansen til et fornuftig nivå. Vi må tenke på både arbeidsdagene og fritiden, der det skal tas hensyn til avstand, og da er det et poeng i seg selv å begrense antallet tilreisende, og antallet vedlikeholdsjobber som skal utføres, fastslår han.


Øyvind Jenssen

Tar risikoen Normalt står om lag 300 små og store vedlikeholdsjobber på arbeidslista når fabrikkene kjøres ned. Alt fra enkle tester og utsjekkinger, til installasjon av stort produksjonsutstyr som krever importert spesialkompetanse. Og behovet for innleide rom til tilreisende til Glomfjord kan være fra 60 og opp. – Nå sorterer vi jobbene etter viktighet. I enkelte tilfeller kan vi løse jobbene med korte stopper i enkelt-avsnitt, uten å stoppe gjødselproduksjonen. Andre jobber kan vi skyve til neste års revisjonsstans, opplyser Øyvind. – Dette betyr at vi tar en økt driftsrisiko. Men, det er jo vurdert opp mot hensynet til liv og helse, altså å hindre smittespredning. Som er aller viktigst.

Dette betyr at vi tar en økt driftsrisiko. Men, det er jo vurdert opp mot hensynet til liv og helse, altså å hindre smittespredning.
Øyvind Jenssen


Klarer budsjettet For flere lokale leverandørbedrifter er revisjonsstansen blant årets største og viktigste oppdrag. Sånn sett får Yara-ledelsens beslutning naturlige konsekvenser. Når det gjelder konsekvensene for Yara Glomfjord selv, er årsproduksjonen i 2020 det viktigste parameteret. – Vi ligger fortsatt veldig godt an for å oppnå budsjettmålet vårt, som ble vedtatt lenge før korona-restriksjonene. Første kvartal i år var vi foran budsjett, og de neste månedene ser veldig bra ut. – Over tid avhenger dette likevel av verden rundt oss. Den økonomiske krisen som vi ennå ikke vet omfanget av, vil til syvende og sist kunne ramme bøndene og deres etterspørsel etter gjødsel. Men foreløpig ser det ikke slik ut, fastslår Øyvind.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page