top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Viktig kommandosentral

Updated: Apr 14, 2023

Høvelig nytt bygg med mye historie er renovert for ny æra, for Yara Glomfjord.


Bygget i forkant på dette bildet har rukket en del i sitt relativt korte liv. Ble bygget for drøyt 15 år siden av Meløy Eiendom AS, og tilpasset Si Pro AS sin behandling av såkalt resirk fra produksjonen av silisium-blokker i REC Wafer. Men da REC veltet, veltet også Si Pro, og så var det i 2017 at Yara kjøpte bygget.

- Og flyttet innkjøpsavdelingen og hoveddelen av materiallageret vårt hit i 2018, oppsummerer logistikksjef Trond Trana.

- Og så til selve saken, Trond, hva har skjedd nå i høst og vinter?

I forkant ser vi skallet for Yara Glomfjords nyrenoverte og ombygde lokaler for logistikkavdelingen. I bakkant kan vi administrasjonsbygget til Yara, der logistikk og innkjøp har vært lokalisert i påvente av ny, felles base.


Plass til flere

Trond var tidligere sjef for innkjøpsavdelingen, som holdt til i «Si Pro-bygget» og var skilt fra logistikk.Fra 1. januar i fjor er imidlertid de to slått sammen til den nye logistikkavdelingen, med i alt ni ansatte, og med ham som logistikksjef.

- Det som har skjedd, er at vi gav Moldjord Bygg og Anlegg oppdraget med å rive stort sett alle vegger oppe, og bygge nye og flere kontorer med glassfronter – det blir veldig lyst og trivelig.

- Et møterom og en sittekrok er også blitt kontorer, mens en del av garderobene nede er blitt møterom, kantine og et gjestekontor – det er løsninger fra Moelven vi har valgt. Totalt har vi investert noe sånt som 1,2-1,3 millioner kroner, opplyser Trond.

Trond Trana, logistikksjef i Yara Glomfjord.

Ni i staben

Fra ombygde og tidsriktige lokaler kan han dermed lede fire innkjøpere og fire logistikkmedarbeidere. Innkjøperne er Inger Nystadnes, Ivan Dahl og Hans Kristian Fjærem, mens de på logistikk er Mette Kolberg, Heidi Nymo, Rune Hansen og Lena Lorentzen. Og så Trond Trana, da, og lageroperatør Sandra Aakre. Staben sørger for planlegging av både kai-aktiviteten, håndtering av containere, produksjonsplanlegging og håndtering av emballasje, for å nevne noe.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


208 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page