top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Den viktigste avtalen

Meløys største bedrift har signert en superviktig langtidskontrakt med sin nærmeste leverandør. Til lettelse for dem begge.


– Klart det er en god følelse at signeringen nå er gjort! Denne avtalen er selve grunnlaget for vår videre drift i Glomfjord, er den første kommentaren fra han som skal utføre. – Vi er enda strengere enn før på forbedringer, effektivisering og kostnader, mens de må effektivisere for å drive lønnsomt. Så, sånn sett har vi samme mål, og det er godt at avtalen er på plass! mener han som er kjøperen av tjenester.

Klart det er en god følelse at signeringen nå er gjort! Denne avtalen er selve grunnlaget for vår videre drift i Glomfjord.
Knut Ivar Amundsen

Fint å fortsette Kaffe, kaker og kontraktprat: det ble både hyggelig og målrettet i ærverdige Glomstua, da to av Meløys største private virksomheter markerte signeringen av en særdeles viktig langtidskontrakt. For dem begge. Yara Glomfjord og Bilfinger – gjødselproduksjon og fabrikkvedlikehold. – Det var aldri en selvfølge at vi skulle bli enig, og forhandlingene pågikk lenge, fortsetter Yara’s Glomfjord-sjef Øyvind Jenssen, her han sitter sammen med Bilfinger-leder Knut Ivar Amundsen. – At det ble en avtale, sparer oss begge for mye arbeid. For, vi har jobbet sammen med forbedringer i en mannsalder, og det er fint at vi kan fortsette det løpet sammen. Men Yara satser hardt på å bli bedre på alt vi gjør, og i samarbeid med andre fabrikker verden over ser vi potensialet for enda mer effektivt vedlikehold. Dette merkes for både våre egne ansatte og for Bilfinger, understreker Øyvind.


F.v.: vedlikeholdssjef Hans Erik Sporsheim, innkjøpssjef Trond Trana og fabrikksjef Øyvind Jenssen, alle Yara Glomfjord. Videre: daglig leder Knut Ivar Amundsen, avdelingsleder bygg/aut-el Torleif Rommetveit og administrasjonsleder May Venke Vangen, alle Bilfinger Glomfjord.


Kan drive bedre Kjapp-historikk og fakta: Yara driver gjødselfabrikken i Glomfjord, bygget rett etter den andre verdenskrigen. Produksjonen øker år for år, og staben på om lag 190 passerer straks 900.000 tonn mineralgjødsel årlig. Samtidig: aldrende gjødselfabrikk trenger omfattende vedlikehold. Og mer spesifikt: av den svært systematiske sorten. Kontrakten for dette vedlikeholdet forhandles hvert femte år mellom Yara og Bilfinger sentralt, og der Herøya-fabrikken er desidert størst. I Glomfjord var vedlikehold og verkstedene i mange tiår integrert i Hydro-fabrikken, men fra 2008 eies og drives denne virksomheten av tyske Bilfinger, som i Norge har 1.300 ansatte – i Glomfjord om lag 50, ledet av Knut Ivar. – Vi vet at vi har et klart potensial for å drive fabrikkene enda bedre, og da snakker vi først og fremst om minst mulig nedetid på produksjonsutstyret, at de nødvendige stansene blir så korte som overhodet mulig. Da dreier det seg om god planlegging, forteller Helge Hamnevoll. Hans Yara-rolle er nå å lede forbedringsarbeidet, i nært samarbeid med Bilfinger. Yara’s innkjøpssjef Trond Trana sier: – Vi i Yara kan være så flinke vi bare vil, men uten god kommunikasjon og samhandling med Bilfinger i vedlikeholdsarbeidet, blir vi ikke flinkere!

Vi vet at vi har et klart potensial for å drive fabrikkene enda bedre, og da snakker vi først og fremst om minst mulig nedetid på produksjonsutstyret.
Helge Hamnevoll

Vil og må forbedre – At vedlikeholdsavtalen nå er signert, er som sagt veldig viktig for oss. Men, det å jobbe på et høyere nivå når det gjelder forbedring og effektivitet – dette gjelder jo fortsatt, fastslår Knut Ivar, som fra 1. februar er daglig leder i Bilfinger Glomfjord. – Yara vil ha mest mulig igjen for pengene de bruker, mens vi er nødt til å jobbe stadig mer effektivt. For oss dreier det seg om å fullføre om-organiseringen vi nå gjennomfører, og den forbedringen vi gjør på planleggingen. At prosessene våre blir enda bedre integrert i hverandre, forklarer ny-sjefen. Denne løpende leverandør-avtalen i Glomfjord Industripark er av det svære slaget – Yara kjøper vedlikeholdstjenester fra Bilfinger for flere titalls millioner kroner hvert år. Nå har begge parter sterk fokus på forbedring, der kvalitetsarbeid skal utføres raskere og mer effektivt.


Viktig fabrikk, viktig avtale: delegasjon Yara og delegasjon Bilfinger markerte nylig sin nye samarbeidsavtale med kaffe, kaker og informasjonsmøte i Glomstua.


Nå begynner jobben

Vedlikeholdsavtalen som nå er inngått og fornyet, gjelder for 5 år, med mulighet for oppsigelse etter 3. Større vedlikeholdsprosjekter inngår ikke – dette forhandler partene videre om. Nå legges en egen Glomfjord-plan for leverandørmøter, forbedringsmøter, HMS-møter og ukentlige planleggingsmøter – verktøyer som skal sørge for god glid i samarbeidet.

– Begge parter har opprettet funksjoner som skal sørge for enda bedre planlegging enn før. Vi er avhengig av folk som både kan og vil kommunisere godt, og at ting rulles bedre enn før ut i begge organisasjoner, mener innkjøpssjef Trond hos Yara.

– Den signerte avtalen er sånn sett bare begynnelsen. Nå venter et omfattende arbeid med å lage skjemaer for god flyt og oversikt over hvem som gjør hva, understreker han.

 

Yara International

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som har over 15.000 ansatte i over 160 land. Børsnotert som eget selskap i 2004, etter å ha vært landbruksdivisjonen i Norsk Hydro. Ifølge Oslo Børs har Yara en markedsverdi på om lag 100 milliarder norske kroner, bare slått av Equinor, DNB, Telenor, Mowi og Aker BP. I Glomfjord har Yara-fabrikken vært i drift siden 1949, og har i dag 190 ansatte som ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.

 

Bilfinger Industrial Services

Eies av tyske Bilfinger SE, et av Europas ledende selskaper innenfor vedlikehold og servicetjenester innenfor industri. Bilfinger leverer prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge, og har over 1.300 ansatte. Hovedbasen er i Porsgrunn, men selskapet er lokalisert på 12 andre steder, blant annet Glomfjord, der staben består av om lag 50 ansatte og ledes av Knut Ivar Amundsen.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


70 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentit


bottom of page