top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Klar for totalansvaret

Etter snart 40 år i bedriften, over 20 av dem med lederoppgaver, har Knut Ivar Amundsen for alvor tatt det store ansvaret. Hos Bilfinger i Glomfjord.


– De siste årene er vi blitt betydelig mer proffe som leverandør – dette ser vi når vi konkurrerer mot andre firma, kanskje spesielt på bygg og rør. Nå skal vi også klare å forbedre driftsresultatene våre, mener Knut Ivar Amundsen, som siden 1. februar er daglig leder hos Bilfinger i Glomfjord.

  • Skal nå målene som gir bedre resultater i regnskapene

  • Skal lede en ‘ny’ organisasjon med langt færre ansatte

  • Skal være lagleder som involverer og gir mer ansvar

– Det aller viktigste? Altså….det vi selger i denne bedriften er kompetanse. De ansatte skal gjøre en god jobb for kundene. Da må vi ha en fungerende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. For hvis folkene ikke trives på jobb, får vi ikke ut det potensialet de har i seg, forklarer Knut Ivar Amundsen. Nå er han i gang med jobben, nemlig. Den som vil kreve både han og staben hans så det holder. Bilfinger’s nye daglige leder skal fortsette omorganiseringen, han skal nå nye forbedringsmål, og de økonomiske driftsresultatene må bli bedre. – Så klart har det vært tøffe tak her, og dét er det fortsatt. Men nå er mange tiltak gjort, og vi har lagt planene sammen for hvor vi skal. Samtidig er ting i kontinuerlig forandring, så det kommer ingen hverdager der man kan slappe av litt og tro at tingene vil gå av seg selv, slår han sindig fast.

I det lille bildet …er bakteppet for denne artikkelen at Bilfinger skifter sjef. Fred Inge Kristensen avløste Tor Arne Fagerli for tre år siden, men er nå blitt kraftverkssjef for Statkraft på Fykan. Den tyske industrigiganten Bilfinger har besluttet at han som skal lede videre, dét er han som har vært der sånn cirka ‘bestandig’. Knut Ivar Amundsen kjenner vedlikeholdsvirksomheten bedre enn kanskje noen. Har gjort det meste, har ledet de fleste. – Jeg kjenner meg klar for denne oppgaven nå – jeg har hatt ansvar for avdelinger og folk i veldig mange år, og kjenner meg betydelig tryggere på meg selv enn for 20 år siden. Jeg har bygget litt sånn stein på stein, med ett steg tilbake når dét har vært nødvendig. – Det blir krevende nok å nå de målene vi har bestemt. Men jeg er ikke uvant med å levere resultater til en leder – forskjellen nå er totalansvaret. Jeg er helt avhengig av at dem rundt meg leverer.

Knut Ivar Amundsen (56) har vært trofast Bilfinger-mann i snart 40 år. Industrimekanikeren har hatt lederoppgaver i over 20 av dem, og vil jobbe for å involvere de ansatte, gi mer ansvar og sørge for godt arbeidsmiljø.

I det store bildet

…er bakteppet for denne artikkelen at det er tøffe tak. Så kan man si at omrigging og forbedringsbehov, dét har vært hverdagen her i bedriften helt siden ‘skilsmissen’ fra gjødselfabrikken for røffli 25 år siden. Men, de siste to årene har gjort spesielt og kraftig vondt. Knut Ivar & Co. har mistet en tredel av staben – 75 ansatte er blitt til under 50 på kort tid. Nødvendig, kan man i ettertid si, etter et blikk i en ordrebok som er tynnere enn før. Men vondt, fordi svært mange arbeidskolleger nå leverer sin fag-dyktighet for andre enn Bilfinger.

– Om vi lenge har vært for mange? Dette er veldig sammensatt, for vi er del i et større konsern der vi mottar en del hjelp og støtte, men selvfølgelig også medfølgende kostnader. Og vi har alltid hatt krav om ut-fakturering på aller fleste stillingene våre. Men, når vi nå er mindre folk, har ikke administrasjonskostnaden sunket like fort, og man skal selge bra mange timer for å dekke inn det som ikke kan faktureres. Uansett har jeg stor tro på de tiltakene som nå gjøres, sier han.


Knut Ivar Amundsen

Vil gi mer ansvar Tre avdelinger blir til to, og dermed en enhetsleder mindre. En annen stilling spares inn ved at ny leder ble hentet internt. Egen planlegger skal styrke prosjekt-gjennomføringen, og tid frigjøres. Og ellers: kostnadsreduksjoner, der det er mulig og forsvarlig. – Vi involverer også de ansatte mer ved å bruke bas på prosjekter. For de som ønsker det, er det å få mer ansvar noe veldig positivt, ja, jeg vil faktisk si at dette er en nøkkel for bedriften. – Hvordan er du som leder? Knut Ivar tenker seg godt om. – En folkelig leder, kanskje? En som er opptatt av at vi gjør ting i lag, at vi er et team som drar lasset. Uansett hva slags posisjon man har, så er vi alle brikker i et samspill, der vi må fungere godt sammen, hvis virksomheten skal lykkes. Jeg liker å ta beslutninger, men liker at vi har snakket om ting først – det er ikke noe solospill, dette.

For de som ønsker det, er det å få mer ansvar noe veldig positivt, ja, jeg vil faktisk si at dette er en nøkkel for bedriften.
Knut Ivar Amundsen

Snart 40 år, gitt… – Og siden 1980 cirka…….du har vært her i virksomheten i snart 40 år, så da har du vel trivdes?! – Ja, det er jo dét jeg har gjort – jeg har trivdes veldig godt! Så er jeg også positiv til forandringer og utvikling, og liker utfordringer, så jeg har hele tiden utviklet meg og har ikke villet hoppe på noe annet. Joda, det har vært ganger, når helger og kvelder har gått til å skaffe mannskaper til ulike jobber, at jeg har tenkt at en annen jobb kunne vært tingen. Men Bilfinger er et meget bra sted å være! Sier seksbarnsfaren, elg- og rypejegeren, landbruksmekanikeren og industrimekanikeren som trives utmerket godt i Glomfjord. Og…med at han nå også er daglig leder.

 

Knut Ivar Amundsen (56)

Oppvokst og fortsatt bosatt i Glomfjord, gift med Lisbeth S. Amundsen. Paret har de seks barna Sondre (f. 1991), Ina (-92), Gard (-96), Brage (-99), Irja (-00) og Trym (-02).

Knut Ivar gikk ut av 9. klasse i 1979, og tok maskin- og mekaniker før et praktikant-år i Hydro’s mekaniske verksted, og deretter toårig utdanning som landbruksmekaniker i Bodø. Etter førstegangstjeneste og deretter 6 måneder i FN’s fredsstyrke i Libanon, fikk han sommerjobb og deretter fast jobb i Hydro-verkstedet fra 16. oktober i 1985.


Han tok raskt fagbrev som industrimekaniker, og jobbet de neste 10 årene som dette. Så fulgte 3 år som inspektør på forebyggende vedlikehold i fullgjødselfabrikken, og deretter 3 år som fagformann på mekanisk i PKL-avsnittet, før han ble fagkoordinator på mekanisk på øvre område.


I årene etter at Bilfinger overtok verksted og vedlikehold for gjødselfabrikken, har Knut Ivar vært både planlegger og leder i bedriftens eget plansenter, og senere leder for teknisk senter, inkludert ingeniøravdelingen. Siden 2017 har han vært prosjektsjef og har jobbet med marked og kundekontakt. Underveis har han gjennomført teknisk fagskole i Narvik innen maskin, desentralisert.


1. februar 2020 overtok Knut Ivar Amundsen som daglig leder for Bilfinger i Glomfjord. Han avløste med dette Fred Inge Kristensen, som fra i år er kraftverkssjef for Statkraft i Meløy.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page