top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Kommet for å bli – og bidra

- Vi er kommet for å bli og skal ikke være noen døgnflue! Justin Murphy (41) og Daniel Bergli (33) hos Hydrokraft ønsker å bidra til positiv vekst i Meløy.


I 2018 kjøpte Hydrokraft den gamle slurry-fabrikken i Glomfjord og bygget fabrikken om til et eksepsjonelt moderne datasenter. Hydrokraft ble i slutten av 2022 kjøpt opp av Arkon Energy - et datasenterinfrastrukturselskap med hovedbase i Australia.


Satser lokalt

Lokalene er rustet for stor produksjon og ikke minst stor vekst. Bedriften har allerede de siste årene vokst en del:

- Vi har 11 ansatte hos oss, hvor 10 av de allerede var lokale og bosatt i området før de begynte her. Vi lyser ut stillinger lokalt fordi vi ønsker å benytte oss av lokal arbeidskraft, i tillegg til å kontakte NAV for å se om de kan ha noen aktuelle kandidater, begynner Daniel.

Han mener det ligger enorme ressurser blant arbeidskraften i Meløy og påpeker viktigheten av at de som selskap gjør sitt for å bidra til vekst i kommunen.

- Det er viktig for oss å bidra til lokalsamfunnet og skape arbeidsplasser. Og så virker det meningsløst for oss å skulle hente inn arbeidstakere fra andre steder når vi har veldig mange dyktige mennesker her i kommunen. Vi har flere ansatte som har jobbet i REC, som har fått et viktig ´mindset´ fra den tiden. De har vært med på å bygge opp dette moderne datasenteret og rutinene basert på den erfaringen de har fra tidligere, forklarer han.


Vi har den fordelen med vår produksjon at hvis det skulle bli en strøm-krise hvor det ikke er nok strøm tilgjengelig kan vi skru av anlegget vårt uten at det får store konsekvenser. Justin Murphy

Ivareta lokalt

Den ene ansatte som ikke er lokal er Justin – maskiningeniøren og prosjektlederen fra Arkon Energy i Australia som har fått ansvar for å sikre en god overgang til nytt eierskap og videre utvikling av bedriften. Han er nå bosatt i Glomfjord.

- Mange er kritiske til at dere legger beslag på strøm og ikke skaper lokale verdier, hva tenker dere om det?

- Hadde ikke vi brukt strømmen, hadde den ikke blitt brukt av andre. Den hadde ikke engang blitt generert. Strømmen har vært dyr på grunn av at den eksporteres ut av regionen på maks kapasitet til høyere pris som gjør at vi også må betale den prisen. Det kommer ikke av en mangel på energi, påpeker Justin.

Han er, i likhet med Daniel, opptatt av å ivareta lokalsamfunnet de har valgt å etablere bedriften sin i.

- Vi har den fordelen med vår produksjon at hvis det skulle bli en strøm-krise hvor det ikke er nok strøm tilgjengelig kan vi skru av anlegget vårt uten at det får store konsekvenser. Skulle det komme en krise kommer vi til å bidra så godt vi kan og ikke utnytte det, utdyper Justin.


En lokal stab, eksepsjonelle lokaler og en ledelse som ønsker å bidra til lokalsamfunnet er oppskriften til Hydrokraft når de nå velger å satse i Glomfjord.

Verdiskaping lokalt

For øyeblikket huser de en kunde som driver med Bitcoin – altså kryptovaluta. Justin og Daniel er positive og motiverte for at det skal komme inn andre kunder i fremtiden med andre behov som vil føre til vekst for bedriften.

- Vi er i aktive samtaler med mulige kunder rundt det som kalles High Performance Computing (HPC) og overgangen til slike kunder er en viktig del av selskapets strategi, sier Justin.

- Vi ønsker likevel ikke å love ting vi ikke kan holde, vi vil ´walk the talk´ og gjennomføre de tingene vi har sagt at vi skal gjøre, utdyper Daniel. - Men vi har absolutt ambisjoner og store planer som kan føre til mange spennende ting både for bedriften, men også for lokalsamfunnet, legger Justin smilende til.

Vi ønsker ikke å love ting vi ikke kan holde, vi vil ´walk the talk´ og gjennomføre de tingene vi har sagt at vi skal gjøre. Daniel Bergli


 

Hydrokraft AS ble kjøpt av Arkon Energy i oktober i 2022. Arkon Energy har hovedbase i Australia og kjøper, bygger og opererer datasenter i hele verden – nå også i Glomfjord i Meløy kommune. Hydrokraft leier ut sine topp moderne lokaler til kunder som har behov for avansert databehandling.

 

Justin Murphy (41) kommer fra Brisbane i Australia og er utdannet maskiningeniør. Han har bred erfaring i å levere store infrastrukturelle prosjekter til ulike sektorer – primært strøm, vann og gass. Er ansatt i Hydrokraft i en tidsbestemt stilling for å sikre god overgang til nytt eierskap og samtidig ha ansvar for kommende utvidelsesprosjekter for bedriften. Han er bosatt i Glomfjord.


Daniel Bergli (33) er oppvokst i Glomfjord, hvor han gjennomførte grunnskole og videregående løp ved mekanisk linje. Fagbrev som produksjonstekniker ble tatt gjennom lærlingeløp hos REC. Har siden 2021 vært ansatt hos Hydrokraft i stilling som ´site manager´.


 

Tekst og foto: Malin B. Ulsnæs


363 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page